Intresserad av VALP?


Valpar planeras våren 2021

e. J SE JV-16 East Meadows Red Hot Chili "Chili"
vit/röd, HD A
Jaktprov: 2*2ökl
Utställning: flertalet BIR, fullcertad i Sverige och Norge
(SE UCH NO UCH J Chriwalls Finn - NO JV-11 Silvergruvans Lady Qitty)

u. J East Meadows Zingo "Zingo"
vit/svart,
HD A
Jaktprov: 3 ukl
Utställning: Excellent, ck, cert, BIR
(SE UCH J Carnbrings Tom Collins - NO UCH SE UCH J East Meadows Pandora)


Intresserad?
Välkommen att höra av dig för mer information om din ev nya familjemedlem & jaktkamrat.


/ Susanne
+46 (0) 706-974508
slegneskog(a)gmail.com

tisdag 29 mars 2011

Vi gratulerar storebror!!

Vi vill gratulera storebror till 2AK i Danmark i fredags. (alltså ett 2a pris i öppenklass på fältprov). Så nära sitt svenska championat på sitt tredje försök i öppenklass.

J Pålamalmens Dufftown

Supergrattis till Suss som gör ett fantastiskt jobb med denna granna och goa hund!

//Susanne
foto copyright Örjan Magnusson

fredag 25 mars 2011

torsdag 24 mars 2011

Danmark!!

Lycka till till er tjejer som åker till Danmark över helgen!
Kör så alla fjädrarna ryker!!

tisdag 22 mars 2011

Championatbestämmelser 2011 - Danmark!

Dansk eksteriørchampionat - DKCH
Tildeles den hund, der mindst tre gange af mindst tre forskellige dommere på danske udstillinger,
anerkendt af DKK, har opnået certifikat. Det sidste certifikat skal for alle racers vedkommende være
opnået, efter at hunden er fyldt 24 måneder.
Hunde registreret i et FCI-anerkendt land kan endvidere blive dansk eksteriørchampion, hvis den
efter den 1. januar 2008 opnår 1 dansk certifikat (CAC) og har opnået nationalt eksteriørchampionat
i et FCI-medlemsland. Her gælder, at det danske certifikat ikke behøver at være opnået efter 24-
måneders alderen, hvis det udenlandske nationale championat, der udløser det danske championat,
er opnået efter at hunden er fyldt 24 måneder. Der kan først ansøges om dansk eksteriørchampionat,
efter at hunden er fyldt 24 måneder.
Hunde af racer, for hvilke der er prøvekrav, HD-krav eller andre krav for opnåelse af dansk eksteriørchampionat,
skal naturligvis i begge ovennævnte tilfælde opfylde de pågældende krav, før de kan
blive dansk eksteriørchampion. Hvilke racer og hvilke krav, det drejer sig om, fremgår af de gruppevise
afsnit om særlige krav til enkeltracer for at deltage i bestemte klasser, tildeles certifikat og
championat, som er anført senere i dette reglement.
Danskejede hunde skal opfylde de krav, der for racen er nævnt i disse regler. Udenlandsk ejede
hunde skal have bestået en prøve, der af specialklubben kan sidestilles med det danske prøvekrav
samt opfylde HD-krav eller andre krav, der ligeledes kan sidestilles med de danske krav, der eventuelt
er for den pågældende race. I de tilfælde, hvor en specialklub ikke ønsker at tage stilling til,
hvorvidt den udenlandske dokumentation, som udstilleren eller den udenlandske kennelklub har
fremsendt, kan sidestilles med det danske prøvekrav, godtages FCI’s anerkendte brugsprøvecertifikat
som dokumentation for bestået prøve for opnåelse af dansk eksteriørchampionat.
Når samtlige certifikater samt øvrige krav for opnåelse af Dansk eksteriørchampionat er opnået,
skal dette omgående meddeles DKK.

Bedst i Køn klasse (BIK)
Konkurrenceklasse (hanner og tæver hver for sig)
I denne klasse deltager de hunde, der har fået CK i championklasse, juniorklasse, mellemklasse,
åben klasse, brugshundeklasse og veteranklasse.
Dommeren placerer nr. 1, 2, 3 og 4.
Dommeren tildeler certifikat til den bedste hund, som ikke i forvejen er dansk eksteriørchampion
(også til hunde fra championklassen eller veteranklassen, som ikke i forvejen har opnået titlen
dansk eksteriørchampion). Certifikatet kan også tildeles hunde ud over de 4 placerede.
Der uddeles et reservecertifikat til den hund, som placeres efter certifikatvinderen. Reservecertifikatet
tæller som certifikat, hvis certifikatvinderen diskvalificeres.
For racer med alders-, sundheds-, jagt- eller brugsprøvekrav for opnåelse af certifikat gælder, at
certifikatet tildeles den bedst placerede hund, som opfylder det gældende krav for racen, uanset i
hvilken klasse hunden er anmeldt. (Se hvilke racer og hvilke krav, det drejer sig om, i afsnittene om
Klasseinddeling og bedømmelsesforløb 21
særlige krav til enkeltracer for at kunne deltage i bestemte klasser, tildeles certifikat og championat).
Hunde, som allerede har opnået de championatgivende certifikater, men ikke opfylder de øvrige
krav for opnåelse af dansk championat (fuldcertede hunde), kan ikke tildeles yderligere certifikater.
I sådanne tilfælde gives certifikatet videre til den højst placerede certifikatberettigede hund i konkurrencebedømmelsen.
Samme bestemmelse gælder for hunde, som har opnået det sidste certifikat
til dansk championat efter anmeldelsesfristens udløb.
Det er udstillerens pligt at gøre ringpersonalet opmærksom på, hvorvidt hans/hendes hund opfylder
udstillingsreglementets krav for tildeling af certifikat.
Bemærk: Hunde, der blot ikke har opnået minimumsalderen for sidste certifikat til DKCH betragtes
ikke som fuldcertede.

mer info finns på www.dansk-kennel-klub.dk

Championatbestämmelser 2011 - Norge!

För våra svenska hundar som är SE U CH!

1. GENERELT OM CHAMPIONATER
Championat deles inn i norske, flernasjonale og internasjonale.
Dette regelverk regulerer de krav som gjelder for oppnåelse av de ulike norske, flernasjonale
og internasjonale championater (og eventuelle kombinasjoner av disse).
Det henvises til de aktuelle prøve‐ eller utstillingsregler for å se krav for deltakelse på prøver
utstilinger.
Hunden kan bli champion i hvilket som helst av de nordiske land når den fyller landets
championatkrav. Hvert land har egne spesialbestemmelser som kan variere i de ulike land og
for de ulike rasene.
Alle hovedkrav – certifikat for utstillingschampionat, jaktprøve for jaktchampionat,
bruksprøver for brukschampionat osv skal tas i det land hunden vil bli champion.
Tilleggskravene – prøveresultat for utstillingschampionat og utstillingsresultat for
jaktchampionat osv – kan tas i hvilket som helst av de nordiske land eller annet oppgitt land.
Hund som har oppnådd championat i et av de nordiske land, blir champion i ytterligere
nordiske land når den har oppnådd standardkravene i det landet, og når den oppfyller
eventuelle tilleggskrav for rasen.

2. NORSKE CHAMPIONATER
2.1. NORSK UTSTILLINGSCHAMPIONAT (N UCH)
Generelle krav:
a) Tre ganger certifikat på utstilling i Norge under tre forskjellige dommere. Minst ett av
certifikatene må være vunnet på utstilling arrangert av NKK eller på utstilling hvor raseklubb
er gitt anledning til å utdele certifikat tellende til championat på linje med certifikat vunnet
på NKKs utstilling. Minst et av certifikatene må være vunnet etter at hunden har fylt 24
måneder.
b) Hund som er nasjonal utstillingschampion blir norsk utstillingschampion når den har
oppnådd standardkravene (dvs. certifikat på internasjonal utstilling eller på utstilling hvor
raseklubb er gitt anledning til å utdele certifikat tellende til championat på linje med
certifikat vunnet på NKK‐utstilling, oppnådd certifikat i Norden etter fylte 24 måneder og
minimum 3 forskjellige dommere) og eventuelle tilleggskrav for rasen
Tilleggskrav:

Utenlandsk utstillingschampion som vil bli NUCH:
Hund som er nasjonal utstillingschampion blir norsk utstillingschampion når den har
oppnådd standardkravene (dvs certifikat på internasjonal utstilling eller på utstilling hvor
raseklubb er gitt anledning til å utdele certifikat tellende til championat på linje med
certifikat vunnet på internasjonal utstilling, oppnådd certifikat i Norden etter fylte 24
måneder og for minimum 3 forskjellige dommere) samt eventuelle tilleggskrav for rasen.


mer info på www.nkk.no

Championatbestämmelser 2011 - Sverige!

För de brittiska raserna....

a) Tre certifikatkvalitépriser (Ck) erhållna i jaktkonkurrensklass
(jkk) i Sverige utdelade av minst två domare.
Minst ett av certifikatkvalitépriserna ska ha utdelats vid officiell
utställning inom specialklubben eller FAs organisation.
Minst ett av certifikatkvalitépriserna ska ha utdelats efter
att hunden fyllt 24 månader. Ett 1:a pris Ökl på jaktprov i
något nordiskt land.

b) Två certifikatkvalitépriser (Ck) erhållna i jaktkonkurrensklass
(jkk) på utställning i Sverige utdelade av minst två
domare. Minst ett av certifikatkvalitépriserna på utställning
ska ha utdelats efter att hunden fyllt 24 månader. Ett certifikat
på jaktprov i Sverige, därutöver ytterligare ett certifikat
eller Ck. Dessa ska vara utdelade av minst två domare.
Därutöver krävs för alternativ b)
Minst en championatgrundande merit ska ha utdelats på
prov i Sverige där fågel får fällas.
Den andra championatgrundande meriten kan utbytas mot
likvärdig merit i något nordiskt land.
Minst en championatsgrundande merit ska ha utdelats på
prov som är öppet för samtliga brittiska fågelhundar.
Minst en championatsgrundande merit ska ha utdelats efter
2007-01-01.

För grosser, kleiner münsterländer, vorsteh (alla hårlag) och ungersk vizsla

Tre certifikatkvalitépriser (Ck) erhållna i jaktkonkurrensklass
(jkk) i Sverige utdelade av minst två domare. Minst ett av
certifikatkvalitépriserna ska ha utdelats efter att hunden fyllt
24 månader. Ett 1:a pris i öppen klass på jaktprov i något
nordiskt land.

För samtliga utländskt champion

Hund som redan uppnått av SKK godkänt nationellt utställningschampionat i utomnordiskt
land tilldelas titeln svensk utställningschampion när hunden erövrat ett certifikat i Sverige efter
att hunden fyllt 24 månader och övriga för rasen angivna krav enligt ovan uppfyllts.
Hund som redan uppnått godkänt nationellt utställningschampionat i något nordiskt land,
tilldelas titeln svensk utställningschampion när hunden erövrat ett certifikat i Sverige oavsett
ålder och övriga för rasen angivna krav enligt ovan uppfyllts.

//Susanne

måndag 14 mars 2011

Let´s Dance - släng dig i väggen!!

Kollegans son visar upp Boogie Woogie i italiensk tv, deras variant av let´s dance.
Scrolla fram till ca 2.42, får en lång introduktion och sedan kommer dansen.

Ballando con le stelle 12/03/11

//Susanne

fredag 11 mars 2011

Tänkvärt vid resa med din hund till NORGE!!

Införsel av hund till Norge

Fr.o.m 11 mars 2011 måste hundar (och katter) som reser från Sverige till Norge vara avmaskade mot rävens dvärgbandmask. Läs mer på norska Mattilsynet.

källa: SKK.se

//Susanne

torsdag 10 mars 2011

Crufts 2011

Irish Setter
Judge(s): MR B M MARSHALL (D) - MRS M BOTT (B)

BEST OF BREED
SH CH/IR SH CH NORTHAMBER JUST CAUSE FOR GLENAVNA JW
Dog

Owner: MRS C MCLARNON
BEST PUPPY
HENALEAS UPTOWN FLIRT AT BRAMSTORM
Dog
Owner: MRS J, MR P & MRS S HUMPHREYS & OLIVER

DOG CHALLENGE CERTIFICATE
SH CH/IR SH CH NORTHAMBER JUST CAUSE FOR GLENAVNA JW
Dog
Owner: MRS C MCLARNON

BITCH CHALLENGE CERTIFICATE
SH CH OUTFOXED BY KERRYFAIR JW
Bitch
Owner: MRS S & MISS K SCHORLEY-NEWTON & CHORLEY

RESERVE DOG CHALLENGE CERTIFICATE
SH CH EMBER GENE SIMMONS SINGS QUENSHA (IMP)
Dog
Owner: MR R P & MRS A H BOTT & MORGAN

RESERVE BITCH CHALLENGE CERTIFICATE
SH CH BRAIDMOUNT GEISHA GIRL
Bitch
Owner: MS M & MR W HUNTER & BROWN


Classes
Veteran - Dog Entries: 15 Abs: 6
1st
SH CH EMBER GENE SIMMONS SINGS QUENSHA (IMP) (MR R P & MRS A H BOTT & MORGAN)
2nd
SH CH LOCHFRAE RALPH LAUREN JW SHCM (MRS M B DAVIE)
3rd
BARLEYDALE LUMIERE (MRS S E EDWARDS)
Res
JSY CH TIROEN TAYLORMADE PD'H SH CM (MRS R E COX)
VHC
CATALUNA NICKLE N DIME (Mrs & Rev ROSE-HAY & GAUL)

Special Puppy - Dog Entries: 18 Abs: 1
1st
HENALEAS UPTOWN FLIRT AT BRAMSTORM (MRS J, MR P & MRS S HUMPHREYS & OLIVER)
2nd
KIRWILLDALE CHASKA (MISS K WILLIAMSON)
3rd
ANLORY MATARO (MR & MISS NAYLOR & MORRISON)
Res
KIRKAVAGH THE WIZARD (MRS D B CARDWELL)
VHC
CORDARRAGH REMBRANDT (MRS FARNDELL)

Special Junior - Dog Entries: 13 Abs: 2
1st
BALINTYNE FOREIGN INTRIGUE AT DELSANTO JW (MRS C A SHELDON)
2nd
FETTERESK SNOW PATROL (MRS J HANNAH)
3rd
DANAWAY PICASSO (MESDAMES M & M T PERRIN & GURNEY)
Res
BRABROOK SHANAVAS JW (MR A J & MRS B A DRINKWATER)
VHC
CORDARRAGH REMBRANDT (MRS FARNDELL)

Yearling - Dog Entries: 20 Abs: 5
1st
HARVANCOURT HARLEM AT JACINGAIL (MR K & MISS J PULLEN & ATKIN)
2nd
DEACONARA DANSE DE BLEU AVEC DOTCOMSETTER JW (MR M S & MRS W L LEWIS)
3rd
SUTERESETT MILKY WAY WITH SCARLETTI JW (MRS T & MISS G & MRS R GISBY & PIKE)
Res
KETTLEHILLS STAR TROOPER (MRS M ROSS)
VHC
IRISHMAGIC OF THE TRAV'LIN STAR AVEC AMBERLIGHT (IMP BEL) (MR & MRS P LUCAS)

Undergraduate - Dog Entries: 26 Abs: 0
1st
MAESCARTREF TENESSEE MOOD (MRS S J LEGGE)
2nd
HIGHCLARE KNIGHTS TAIL (MISS TULLY)
3rd
TIFOSI MASTERPIECE OF SHANDWICK (MRS P BUTLER-HOLLEY)
Res
CORRIEBRAN DIAGEM (MR T R MRS G J GRIFFIN)
VHC
THENDARA PRESS RELEASE AT DRUMVIEW (MESDAMES A & M CLARK & RAMSAY)

Graduate - Dog Entries: 13 Abs: 0
1st
THENDARA FROZEN ASSET (MR & MRS W & A LAUWERS)
2nd
LOSKERAN DREAM MAKER SH CM (MRS J A BUCHAN)
3rd
FEYLINCI BEACHCOMBER AT ORSTONE JW (MR P F & MRS J KNIVETON)
Res
REDDINS FALCON (MRS S C & MR S A WOOD)
VHC
RIVERMAN YEATS AT FERNHECTARE (MISS H J BRADLEY)

Post Graduate - Dog Entries: 25 Abs: 0
1st
KERRYFAIR SNOWFOX JW (MRS S & MISS K SCHORLEY-NEWTON & CHORLEY)
2nd
MEADWAY MORRISEY (MRS J & MR B A EDDEN & CROCKER)
3rd
COVARNEY MOCHA (MR W & MRS A NEEDS)
Res
GLENLAINE THE BEST MAN (MISS B GLADWISH)
VHC
SCARLETTI RAZZLE DAZZLE AT DERRYVEAGH (MR J E & MRS L BALDRY)

Mid Limit - Dog Entries: 17 Abs: 1
1st
GWENDARIFF MR NOTICEME JW (MR C & MRS H CROSSWELL)
2nd
THENDARA KRAMER (MRS D & MR J MILLIGAN-BOTT & BOTT)
3rd
RIVERBRUE XANTHUS BY ASTRAZONE JW (MRS C G MYERS)
Res
SERRULA PLAYAROUND AT ORSTONE (MR P F & MRS J KNIVETON)
VHC
GWENDARIFF TOP OF THE POPS (MISS S ROFFEY)

Limit - Dog Entries: 21 Abs: 1
1st
SHENANAGIN SCHOLAR WITH BRAIDMOUNT JW (MS M & MR W HUNTER & BROWN)
2nd
LOSKERAN JITTERBUG SH CM (MRS J A BUCHAN)
3rd
RIQITTA AUTHENTIC (MISS T GARDNER)
Res
GLENCARRON SHAKATAK (MS I MCNEIL)
VHC
AMBERWAVE BREEZER (MR & MRS J P POWIS)

Open - Dog Entries: 25 Abs: 3
1st
SH CH/IR SH CH NORTHAMBER JUST CAUSE FOR GLENAVNA JW (MRS C MCLARNON)
2nd
SH CH SCOTSELAW DETROIT SPINNER BY THENDARA JW (MRS D & MR J MILLIGAN-BOTT & BOTT)
3rd
SH CH GWENDARIFF ROCKIN ROBIN JW (MRS S E EDWARDS)
Res
SH CH GWENDARIFF POP THE QUESTION JW (MESDAMES J E & A M HOLLEY & CHENEY)
VHC
SH CH SUMARIC SHADOW OF MR JINGLES ( MR & MRS W & A LAUWERS)

Field Trial - Dog Entries: 1 Abs: 0
1st
INT CH COPPERSHEEN COALVILLE LAD [ATC AK00247CHE] (MRS S AMPORT)

Special Working Gundog - Dog Entries: 4 Abs: 0
1st
INT CH GLENNARA LONG WAY HOME (MS M SLIWINSKA)
2nd
POL/UKR/DEN/SERB/SLO/ROM CH IRISH MELODY LUCKY LUKE [ATC AJ01421EST] (MRS E WOJCIK)
3rd
BEL/LUX/VDH CH FLETCHER OF MCBIRDY [ATC AK00952BEL] (MR & MRS J & N DUHANT-KETELAERS)
Res
KONAKAKELA KINSMAN (DR S D & MR R A WIGFULL & HARTLEY)

Good Citizen Dog Scheme - Dog Entries: 10 Abs: 0
1st
LOSKERAN JITTERBUG SH CM (MRS J A BUCHAN)
2nd
LOSKERAN DREAM MAKER SH CM (MRS J A BUCHAN)
3rd
CATALUNA CAPTIVATIONE TO ZAKHAN (MRS J C RORKE)
Res
GLENLAINE THE BEST MAN (MISS B GLADWISH)
VHC
TARANDELL PASCALI SHCM (MS K A LEWIS)

Veteran - Bitch Entries: 20 Abs: 0
1st
SH CH BRAIDMOUNT GEISHA GIRL (MS M & MR W HUNTER & BROWN)
2nd
COVARNEY MISS'B' HAVIN (MR G & MRS K & MISS H CONDRON & MORTIMER)
3rd
BARLEYDALE HAPPINESS JW (MR J VANT)
Res
SH CH BRINARA BACKSEAT DRIVER (MRS B & MRS L BERRY &MORRIS)
VHC
BALINTYNE HOMEWARD BOUND (MRS G BARKER-BELL)

Special Puppy - Bitch Entries: 20 Abs: 2
1st
ROMARNE SAVANNAH JW (MRS L MUIR)
2nd
KIRKAVAGH WINDMILL GIRL (MR S C & MRS L M KING)
3rd
ANLORY CARINENA (MR & MISS NAYLOR & MORRISON)
Res
KEDALITA AERACURA (MR D & MRS L K TAPPER)
VHC
MILLCROFT PAPERMOON MAKES TATSBRO (MRS O M HENSON)

Special Junior - Bitch Entries: 9 Abs: 0
1st
SHANDWICK STAR SHINE AT TELERI JW (MRS P CATLING)
2nd
SHANDWICK STAR SHINE AT TELERI JW (MRS P CATLING)
3rd
KIRKAVAGH WINDMILL GIRL (MR S C & MRS L M KING)
Res
POLMENNOR FOR FUN (MRS A R ROBERTS)
VHC
FETTERESK SNOW BUSINESS (MRS I C MUNRO)
HC
FEARNLEY CHANDOM (MR I D & MRS S M TILLETT)

Yearling - Bitch Entries: 30 Abs: 4
1st
FORFARIAN CAUGHT YOU LOOKIN (MRS S & MISSES N & J STURROCK)
2nd
GRAYRIGGE ROSALIND JW (MRS P M POLLARD)
3rd
IDGIE OF MCBIRDY [ATC AM00185BEL] (MR & MRS J & N DUHANT-KETELAERS)
Res
IRISHPEARL OF THE TRAVLIN STAR (MRS L LEACH)
VHC
RIVERBRUE ENYO AT JUBLIANA (MR I G & MRS A J HARVEY)

Undergraduate - Bitch Entries: 21 Abs: 2
1st
GWENDARIFF WHATA WYNJILL JW (MRS J E HOLLEY)
2nd
TIFOSI MAMAS PEARL (MR S G & MRS W J BROWN)
3rd
IRISHPEARL OF THE TRAVLIN STAR (MRS L LEACH)
Res
GRACEWOOD FAIR ISLE (MISS D ROWE)
VHC
DEEVONVILLE SANTA LUCIA JW (MRS D G HEPPELL)

Graduate - Bitch Entries: 20 Abs: 2
1st
MILLCROFT BALLAD OF THE MOON JW (MISS J WALSH)
2nd
FERNSTART LOVESONG (MISS R BOX)
3rd
NEATHAMILL FIREBIRD JW (MRS B C & MR S J EVANS)
Res
GLENAVNA SITTIN PRETTY AT NORTHAMBER (MR & MRS B F & E HINSLEA)
VHC
LANSTARA LUSCIOUS LILY (MRS V BLACKSHAW)

Post Graduate - Bitch Entries: 24 Abs: 5
1st
LYNWOOD KISSED BY AN ANGEL AT SANDSTREAM JW (MISS S WATERTON)
2nd
BRAIDMOUNT MIDNIGHT LADY JW (MS M & MR W HUNTER & BROWN)
3rd
SAMETSUZ CALL GIRL J W (MS M J HENDERSON)
Res
DAVSET IT'S NOW OR NEVER (MR & MRS D & S HOPEWELL)
VHC
SHAYTELL JOLEENE (MR & MRS R D ROUT)

Mid Limit - Bitch Entries: 20 Abs: 2
1st
LYNWOOD STARTED WITH A KISS JW (MR R C & MRS J P MUGFORD)
2nd
BANTHI CINAMMON'S [ATC AL00204NLD] (MISS A L M OEI)
3rd
RIQITTA SHILLELAGH GOLD AT WISHINGTREE (MR C N & MRS P WADDELL)
Res
LOCHLORIEN PRIME SUSPECT FOR ANDLEY JW (MR G & MRS C STEVENSON)
VHC
DANAWAY BRIANA OF WYNJILL JW (MRS J E HOLLEY)

Limit - Bitch Entries: 21 Abs: 5
1st
MARGRETWOODS KITTY CAT JW (MRS J WILKINS)
2nd
GWENDARIFF MISS WHIPLASH JW (MR F R & MRS A M MEADOWS)
3rd
CARNBARGUS CONTEMPLATION JW (MRS E GARDNER)
Res
REDDINS ESTHER OF BLAYSDELL (MR A L & MRS S A GARDINER)
VHC
NORTHAMBER CAUSIN A RIOT JW (MR & MRS B F & E HINSLEA)

Open - Bitch Entries: 25 Abs: 10
1st
SH CH OUTFOXED BY KERRYFAIR JW (MRS S & MISS K SCHORLEY-NEWTON & CHORLEY)
2nd
COPPERS CHAMPAGNE BUBBLE AT AOIBHEANNE JW (IMP SWE) (MISS E S CIECHONSKA)
3rd
KIRKAVAGH IVANJICA JW (MR S C & MRS L M KING)
Res
SH CH SHENANAGIN SHOOTING STAR (MR J A WATT)
VHC
SH CH SAMETSUZ A TASTE OF HONEY (MS M J HENDERSON)

Special Working Gundog - Bitch Entries: 2 Abs: 0
1st
MON/RSM/E/HR/L/A/IN CH BRIGITTE BARDOT DEGLI ANGELI ROSSI [ATC AJ00248ITA] (MRS DANZE GLORIANA)
2nd
IDGIE OF MCBIRDY [ATC AM00185BEL] (MR & MRS J & N DUHANT-KETELAERS)

Good Citizen Dog Scheme - Bitch Entries: 15 Abs: 5
1st
BRINARA WINTER CHERRY JW (MRS B & MRS L BERRY &MORRIS)
2nd
DEEVONVILLE SANTA LUCIA JW (MRS D G HEPPELL)
3rd
HEATHCLARE MAGIC MOMENTS JW (MR P N J GARLAND)
Res
LYNWOOD THEME SONG FOR POLMENNOR (MRS A R ROBERTS)
VHC
BAMBARELLA LOVE STORY (MRS A S ANDREWS)

tisdag 1 mars 2011

Policyuttalanden!

Policyuttalanden från
Svenska Kennelklubbens Avelskommitté

Avelskommittén kommer ibland med uttalanden om god avelssed, förtydliganden av regler och exempel på tolkningar. Dessa finner du här.

Grava dysplaster
Hundar med HD-grad D eller E
AK har uttalat att det aldrig kan vara försvarbart att para hundar som har HD-grad D eller E med varandra.


Demodex
Ur protokoll AK 3/2002
§ 80 Avel på hundar med demodex
När det gäller avel på djur med demodex finns både nationella och internationella riktlinjer angående restriktiv användning av sådana djur. Vad gäller demodex inom en specifik ras måste det bli en avvägningsfråga hur man skall hantera de olika typerna av sjukdomen. Inom det pågående projektet Rasspecifika avelsstrategier bör en kartläggning av nuläget i rasen tjäna som underlag för diskussion om lämplig nivå av bekämpning.


Nära släktskapsavel
Ur protokoll AK 1/2003
§ 18 Policyfrågor Nära släktskapsavel
Diskuterade AK sk incestparningar i förhållande till SKKs avelspolicy och grundregler. Man kan konstatera, att antalet nära släktskapsparningar har minskat sedan problemet med konsekvenser av sådana parningar på allvar uppmärksammats inom organisationen.
Uttalade AK att det ej är förenligt med intentionerna i SKKs avelspolicy att para far med dotter, mor med son eller helsyskon med varandra.


Medfött navelbråck
Ur protokoll AK 3/2000, 22 maj 2000.
§ 85/125 Medfött navelbråck
Medfött navelbråck är en genetisk belastning.
Det kan generellt inte anses försvarbart att använda hund med medfött navelbråck till avel, då avkomman löper större risk att få denna defekt.
SKKs grundregler är tillämpbara.
För att avgöra huruvida en hund med lindrigt navelbråck kan användas i avel eller ej behövs dock rasspecifika prioriteringar, där de avelshygieniska åtgärderna anpassas till rasens övriga defekter, numerär och genetiska bredd.
Hundar med stora/grava medfödda navelbråck ska aldrig användas i avel.