Intresserad av VALP?


Valpar planeras våren 2021

e. J SE JV-16 East Meadows Red Hot Chili "Chili"
vit/röd, HD A
Jaktprov: 2*2ökl
Utställning: flertalet BIR, fullcertad i Sverige och Norge
(SE UCH NO UCH J Chriwalls Finn - NO JV-11 Silvergruvans Lady Qitty)

u. J East Meadows Zingo "Zingo"
vit/svart,
HD A
Jaktprov: 3 ukl
Utställning: Excellent, ck, cert, BIR
(SE UCH J Carnbrings Tom Collins - NO UCH SE UCH J East Meadows Pandora)


Intresserad?
Välkommen att höra av dig för mer information om din ev nya familjemedlem & jaktkamrat.


/ Susanne
+46 (0) 706-974508
slegneskog(a)gmail.com

torsdag 17 februari 2011

Utställningsplats i vinterskrud!

Utställningsplats i vinterskrud!
Välkomna i slutet på maj när det är dags för Västsvenska Fågelhundsklubbs officiella utställning. Håll utkik på www.vastsvenska.net för mer information.

tisdag 15 februari 2011

Hälsoprogram för Irländsk Röd Setter när det gäller HD.

Av SKK fastställda genetiska hälsoprogram:

Höftledsdysplasi, HD
Beskrivning

Höftledsdysplasi innebär att ledskålen är för grund, varför höftledskulan får ett otillräckligt stöd och leden blir ostadig. Instabiliteten i höftleden vid dysplasi leder till broskförslitning och benpålagringar. Lårbenshuvudet blir också mer eller mindre deformerat, beroende dels på graden av dysplasi, dels på hundens kroppsvikt. Vissa hundar med lindrigare grad av HD behöver inte ha några smärtor och graden HD står inte alltid i proportion till den enskilda hundens problem.

Arvsgång: Polygen
Vid polygen nedärvning är selektion i familjer den viktigaste metoden. Man måste titta på förekomsten av anomalien i hela familjen. Belastningsgraden för den enskilda individen kan inte beräknas bara uppskattas. Det är viktigt att konsekvent välja bort de sämsta kullarna och deras föräldrar. För att minska frekvensen HD krävs att man i avel förutom hälsoprogrammet tar hänsyn till föräldradjurens kullsyskons HD status och även avkommans HD status. Ju fler djur som röntgas desto säkrare urval av avelsdjur.

SKK:s hälsoprogram

* Föräldradjuren skall vara höftledsröntgade och ID-märkta annars gäller registreringsförbud för avkommorna (1989-01-01).
* Det är ej förenligt med SKK:s grundregler att i avel använda individ som är behäftad med HD. (1997-01-01)
* Om uppfödare använder HD-belastat avelsdjur åsätts avkomman avelsspärr som ej kan borttagas. (2000-01-01)

Frekvens
Andelen dysplaster perioden 1990-97 låg i genomsnitt på 18,4%. Under samma period röntgades i genomsnitt 41,8 % av de registrerade hundarna. 1996-97 visades en minskad vilja att röntga som ytterligare förstärks 1998 då endast 22,4 % röntgades. Under samma period noterades en ökad andel grava dysplaster. Därtill kommer de fall av grav dysplasi som upptäcks före 1 års ålder och som aldrig kommer med i statistiken.

Avelsrekommendation
Utomnordiska importers föräldrar har ofta okänd HD-status vilket ger ökad osäkerhet angående värdering av risk för disposition.
Mojligheten att göra en korrekt riskbedömning beträffande HD ökar med antalet röntgade släktingar. Det är därför viktigt att inte bara avelsdjuren röntgas utan en så stor andel av rasen som möjligt.
Önskvärd familjebild är; så få fall som möjligt och i den mån det förekommer, att dysplasin är av lindrig art.
Vid avel med ett föräldradjur med HD-status B bör helst det andra föräldradjuret ha HD-status A.

Målsättning
Öka antalet röntgade individer till 50% av populationen
Minska antalet HD-belastade djur till 10% av populationen till 2010.

Vill du läsa mer om HD
Hunduppfödaren, SKK:s höfter: Information om röntgenkontroll av leder, Vetrinary Genetics av F W Nicholas.

Tänkvärt vid resa med din hund!!

Kommande förändringar i reglerna för införsel av hundar och katter
Reglerna för införsel av hundar och katter till Sverige ändras dels den 3 juli 2011, dels den 1 januari 2012. Ändringen den 3 juli gäller endast metoden för id-märkning.

Här finns översiktlig information om vilka förändringar som införs inom EU och vad som gäller när du för in hundar och katter från länder utanför EU. Vi publicerar mera detaljerad information längre fram under 2011.

Ändring den 3 juli 2011 – id-märkning

* Alla djur som ska resa till eller inom EU ska märkas med microchip. Ett djur som är tatuerat före den 3 juli 2011 och har ett pass där detta framgår behöver dock inte märkas om. Jordbruksverket vill ändå rekommendera alla djurägare att chipmärka sina djur eftersom det kommer att minska risken för misstag vid gränserna. Observera att ISO-chip ska användas för att du ska slippa att ta med egen scanner.

Ändring den 1 januari 2012 – antikroppskontroll och karantän

Införsel från EU-länder och från listade länder utanför EU

* Kravet på antikroppskontroll slopas. Du kan därmed tidigast resa med djuret då det är cirka fyra månader gammalt. Djuret får tidigast vaccineras mot rabies då det är tre månader och får resa först när det gått 21 dagar efter den första vaccinationen.
* Nuvarande regler för avmaskning görs om, men detaljerna är inte klara än.

Grundkraven för id-märkning, rabiesvaccination och pass eller intyg ändras alltså inte.

Införsel från länder utanför EU som inte är listade

* Kravet på karantän ersätts av följande: Id-märkning med microchip + rabiesvaccination + antikroppskontroll 30 dagar efter vaccination + ytterligare 90 dagars väntetid efter datum för antikroppskontroll + veterinärintyg.
* Nuvarande regler för avmaskning görs om, men detaljerna är inte klara än.

Observera att karantänssystemet alltså ersätts av rabiesvaccination och antikroppskontroll, men att tiden för kontrollen inte är densamma som den vi har nu för djur från EU och listat land. Väntetiden mellan vaccination och blodprov läggs nu istället efter blodprovet, det vill säga mellan blodprov och resa. Intyget får inte utfärdas förrän de 90 dagarna har gått och djuret tillåts resa.

måndag 14 februari 2011

Italian Pointerclub and International Pointerclub show 2009

Pointers in Italy: International Conference and Breed Show – May 2009
An international conference on the Pointers was recently held in Alessandria in Northern Italy. Organised by the Pointer Club Internazionale and the Pointer Club D'Italia, this meeting took place at a former military fortress in the Italian town. The meeting was an outstanding success and attracted the most authoritative speakers on the breed from throughout Europe. The conference was opened by Pino Dellatorre, President of the Pointer Club D'Italia. The top table consisted of senior representatives from Italy - Domenco Atimonelli, Franco Zurlini, Jean Claude Darrigade, President of the French Pointer Club, Dr and Professor Gian Gaetano Delaini and Massimo Baroni who presented a dissertation in veterinary neurology. Vice president Artemio Spezia delivered an accurate picture of Pointer registrations in Europe.

Italy leads the field in terms of Pointers bred throughout Europe. Last year 3,333 Pointers were registered with the Italian Kennel Club, followed by Greece with 1,670 Pointers, France registered 1,541. Spain came next with 1,363 Pointers. In the United Kingdom 742 Pointers were registered with the Kennel Club in London. Franco Zurlini spoke passionately about the correct Pointer type. He referred to the Italian bible on the Pointer, Il Pointer and illustrated his speech with beautiful pictures of true Pointer type produced by Guiseppe Solaro in 1934.

I had been invited to make a presentation on the current status of Pointers in the United Kingdom, and Kennel Club initiatives affecting our breed. My presentation had been forwarded to Italy in advance of the event and had been translated into Italian for the benefit of the delegates. I delivered my presentation in English and Dr Marino Cervone d'Urso acted as my translator as I delivered each slide of my presentation. Marino has served as Consul of Italy in various countries including Scotland, Burma, Brazil and Angola. He has vast experience of the Pointer in many regions of the world under different hunting conditions. Jean Claude Darrigade, an experienced judge and hunter, emphasized the limited correlation between the result of the most important field trials (Grande Quete) and the practical utilization of the Pointer in the hunting field.

I was hugely impressed with the Pointers in Italy. They are amongst the best I have seen anywhere in the world. Before the conference, I was one of 5 Pointer judges who judged the International Exhibition Show. The other judges were Marina Bengsston from Sweden, Franco Zurlini and Oscar Monaco from Italy and Jean Claude Darrigade from France.

One hundred Pointers were on show. All Pointers in Italy are hunting Pointers and many compete in field trials throughout the country. In Italy the Pointers are given one of three gradings – excellent, very good and good. I had to grade each Pointer immediately after I had judged its confirmation, type and movement. I had to judge the Champion males, Champion females and the Open female classes. My winning Champion bitch handled by Susanne Legneskog went on to become Reserve Best in Show. She is Swedish Champion Pålamalmens Zanna, owned by Anders Cederström and bred by Marina Bengtsson. She is a beautiful orange and white bitch, balanced from nose to tail displaying true Pointer type.

The Champion male was Claudio Barzaghi’s Astro. Stunning in every respect with class written all over him. Carried a high head, powerful body and well muscled up. The top Open bitch was Marcello Della Valeria’s Dea Del Biondo – very attractive and took the ring by storm.

Incidentally there was a Championship show for all breeds held the day before and I saw some beautiful English Setters. Last year 20,000 – yes 20,000 – English Setters were bred in Italy.

By Jon Kean

Pointers and Setters 1990!!

AVELSPOLICY för IRLÄNDSK SETTER


Svenska Irländsk Setterklubbens övergripande mål är att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda irländska settrar.
Våra rasers utveckling grundas på uppfödarnas val av avelsdjur samt på den användning som dessa får. Ärftlig variation är en förutsättning för rasernas möjlighet att fortleva. Därför skall aveln vara målinriktad, långsiktig och hållbar. Med hållbar menas att den inte leder till brister avseende hälsa, mentalitet eller funktion eller tömmer rasen på genetisk variation.

Svenska Irländsk Setterklubben ansvarar i samarbete med Svenska Kennelklubben för irländsk röd setter och irländsk röd & vit setters utveckling i Sverige.

Avel och uppfödning skall också ske i överensstämmelse med djurskyddslagstiftningen och Svenska Kennelklubbens grundregler och till hjälp finns de rasspecifika hälsoprogram som utarbetats.

Hanhund bör ej ha mera än tio kullar registrerade i Sverige, se RAS.

Tik bör ej paras efter att hon fyllt 10 år.

För en fortsatt positiv utveckling har Svenska Irländsk Setterklubben dessutom utarbetat riktlinjer som stöd för avelsarbetet av irländsk röd setter med följande prioriteringar;

  • Ökad genetisk variation och minskad inavelsgrad.
  • Bibehålla den rastypiska mentaliteten - där jakt- och arbetslust, energi och samarbetsvilja ligger till grund.
  • En god hälsa som möjliggör ett långt liv utan hälsostörningar.
  • Förbättrade jaktegenskaper. Framförallt behöver rasens genomsnittliga nivå höjas.
  • Funktionell exteriör. Motverkan av exteriöra ytterligheter genom att till avel välja individer vilka har god överensstämmelse med rasens standard.
  • Bibehålla rasens mycket goda reproduktionsförmåga (genitalia, parning, dräktighet, valpning och omhändertagande av valpar).
från officiella rasklubben för irländsk röd setter / irländsk röd/vit setter
www.sisk-setter.se

3 tjejer!!

Så har valparna börjat flytta ut hos Kennel East Meadows, men det är fortfarande tre snygga tjejer kvar som söker nya hem.
So the puppies started to move out of the Kennel East Meadows, but there are still three good looking girls left looking for new homes.

Vill ni veta mer, kontakta Lena och Ulf-Peter!
east.meadows@telia.com eller 0553-41541
Want to know more about the girls, do not hesitate to contact Lena and Ulf-Peter!
email: east.meadows@telia.com or phone +46 553 41541

//all the best
Susanne

måndag 7 februari 2011

Idag går anmälan ut till Västsvenska Fågelhundsklubbens Inoff Utställning

För 5:e året i rad arrangerar vi vår populära inofficiella utställning och bjuder in samtliga raser till hundutställning
Lördagen den 26 februari 2011

Datum och plats: Lördagen den 26 februari, 2011 på Naturbruksgymnasiet Strömma i Sätila.

Domare:

Irene Hjeltman Vinnhed (rasgrupp 2 och 5)
Lena Fosselius Peterson (rasgrupp 7, 4 och 6)
Inger Karlsson (rasgrupp 8, 1 och 10)
Ann-Christin Granfors (rasgrupp 3 och 9)
Med reservation för ev ändringar.

Avgift: Valp 4-12 månader
Vuxen 1-8 år
Veteran 8 år +
SEK 200
SEK 200
SEK 200
Avgiften sätts in på VFK:s plusgiro 61 93 01–5.
OBS! Ange hundens namn och ägare/avsändare på talongen.

Anmälan skickas till: Inger Östh
Skårby 620
442 93 Kareby
Mejl: vfk.utstallning@gmail.com
Anmälningsblankett i Word-format

Sista anmälnings-/betalningsdag: 7 februari 2011

För ytterligare information: Inger Östh på telefon 0303-22 27 89 eller 0705-69 71 72
Pia Jelkeståhl 0520-42 09 66 eller 0708-27 27 34
Marina Bengtsson på telefon 0322-470 44 eller 0708-37 86 86.

Övrigt: Ta med vaccinationsintyg.
Vi håller till i ett ridhus så klä dig varmt!
Barn med hund arrangeras i 2 klasser: Upp till 10 år samt 10-15 år pris SEK 20.
Anmälan på plats.


Vi kommer även ha lotteri, försäljning och servering.

Välkomna!

lördag 5 februari 2011

BIS-2 & BIS-3!!

Kan dagen sluta bättre, ja kanske egentligen men väldigt nöjd med två av tre möjliga i BIS-finalen.

Svenska Irländska Setterföreningen - 5 feb 2011
Domare: Charlotte Jakobsson

BIS-2
SE V-09 SE V-10 NO V-10 Pålamalmens Zidane
BIS-3
Pålamalmens Hugo Boss (endast precis fyllt 9 månader)
Tack Tomas för att tog dig an denna buse..


EX, ck, Ökk-2, Btkl-3
NO V-10 East Meadows I´ll Follow the Sun


Fotograf naturligtvis Örjan Magnusson trots detta ljus i ett ridhus inte är att föredra för bra foton.

//Susanne

fredag 4 februari 2011

R.I.P - Lena Nyman!!


Lena Nymans karriär

Filmografi i urval

* 1955 - Farligt löfte

* 1955 - Luffaren och Rasmus

* 1963 - Det är hos mig han har varit

* 1964 - 491

* 1967 - Jag är nyfiken - gul

* 1968 - Jag är nyfiken - blå

* 1973 - Kvartetten som sprängdes

* 1975 - Släpp fångarne loss, det är vår!

* 1978 - Picassos äventyr

* 1978 - Höstsonaten

* 1979 - Gå på vattnet om du kan

* 1980 - Sverige åt svenskarna

* 1981 - Drottning Kristina (TV-pjäs)

* 1981 - Sopor

* 1981 - Rasmus på luffen

* 1981 - Lysistrate (TV-pjäs)

* 1981 - Missförståndet (TV-pjäs)

* 1982 - Den enfaldige mördaren

* 1983 - Raskenstam

* 1983 - P&B

* 1984 - Ronja Rövardotter

* 1986 - Morrhår och ärtor

* 1989 - Ture Sventon, privatdetektiv (TV-serie, adventskalender)

* 1990 - Bobby Fisher bor i Pasadena (TV-pjäs)

* 1993 - Drömkåken

* 1995 - Svinet (TV-film)

* 1997 - Cheek to Cheek (TV-pjäs)

* 2001 - Puder

* 2003 - Skenbart - en film om tåg

* 2006 - Att göra en pudel

Diskografi

* 2000 - Min skattkammare

* 1997 - Bloss (texter av Bodil Malmsten)

* 1985 - Så länge du har lust

* 1978 - Älskade (med Rune Andersson)

* 1977 - En refrängsångares själsliv (med Rune Andersson)

* 1976 - Ja visst gör det ont - Lena Nyman sjunger Karin Boye

* 1975 - Var mig nära (med Rune Andersson)

Källa: Wikipedia

torsdag 3 februari 2011

Grattis!

Här skålar vi för Lenas nya jobb.
Grattis!