tisdag 15 februari 2011

Tänkvärt vid resa med din hund!!

Kommande förändringar i reglerna för införsel av hundar och katter
Reglerna för införsel av hundar och katter till Sverige ändras dels den 3 juli 2011, dels den 1 januari 2012. Ändringen den 3 juli gäller endast metoden för id-märkning.

Här finns översiktlig information om vilka förändringar som införs inom EU och vad som gäller när du för in hundar och katter från länder utanför EU. Vi publicerar mera detaljerad information längre fram under 2011.

Ändring den 3 juli 2011 – id-märkning

* Alla djur som ska resa till eller inom EU ska märkas med microchip. Ett djur som är tatuerat före den 3 juli 2011 och har ett pass där detta framgår behöver dock inte märkas om. Jordbruksverket vill ändå rekommendera alla djurägare att chipmärka sina djur eftersom det kommer att minska risken för misstag vid gränserna. Observera att ISO-chip ska användas för att du ska slippa att ta med egen scanner.

Ändring den 1 januari 2012 – antikroppskontroll och karantän

Införsel från EU-länder och från listade länder utanför EU

* Kravet på antikroppskontroll slopas. Du kan därmed tidigast resa med djuret då det är cirka fyra månader gammalt. Djuret får tidigast vaccineras mot rabies då det är tre månader och får resa först när det gått 21 dagar efter den första vaccinationen.
* Nuvarande regler för avmaskning görs om, men detaljerna är inte klara än.

Grundkraven för id-märkning, rabiesvaccination och pass eller intyg ändras alltså inte.

Införsel från länder utanför EU som inte är listade

* Kravet på karantän ersätts av följande: Id-märkning med microchip + rabiesvaccination + antikroppskontroll 30 dagar efter vaccination + ytterligare 90 dagars väntetid efter datum för antikroppskontroll + veterinärintyg.
* Nuvarande regler för avmaskning görs om, men detaljerna är inte klara än.

Observera att karantänssystemet alltså ersätts av rabiesvaccination och antikroppskontroll, men att tiden för kontrollen inte är densamma som den vi har nu för djur från EU och listat land. Väntetiden mellan vaccination och blodprov läggs nu istället efter blodprovet, det vill säga mellan blodprov och resa. Intyget får inte utfärdas förrän de 90 dagarna har gått och djuret tillåts resa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar