onsdag 30 november 2011

Sund hundavel!!

från www.pointerklubben.se, välvärt och läsa, bra skrivet. För mig gäller det inte bara pointer.

INFORMATION FRÅN SKK:s AVELSKONFERENS!
SKK anordnade en avelskonferens 28/2-1/3 2009, ämnet var sund hundavel. Det var ett stort antal deltagare och flera bra föreläsningar.
Vad som behandlades var bland annat SKK:s nya grundregler som började gälla 1/1 2009, exteriöra överdrifter hos rashundar,
RAS-arbetet , mentalitet och MH, genetiska sjukdomar hos hundar och avel i små populationer.
Vi har inte några större problem inom vår ras och det är tack vare att Pointern aldrig har betraktats som utställningshund.

Jag tänker på vad min lärare i kirurgi, Professor emerita Berit Funqvist sa en gång på en föreläsning om jakthundskador ”
det är tur att ingen har upptäckt vilken fantastisk sällskapshund pointern är”.
Och så är det, för de hundar som har de största problemen är sällskapshundar som bara avlas för att springa runt i utställningsringen. Men därmed ska vi inte förakta utställningar för det är viktigt att vi har en god exteriör på våra hundar förutsatt att hundarna bedöms av domare som kan en del om fågelhundar och deras exteriör.

Det bästa föredraget i mitt tycke var ”Sund hundavel - sunt förnuft” det var Veterinär Astrid Indrebö från Norge som talade om det,
och jag har här sammanfattat några viktiga aspekter från hennes föredrag och lagt till några synpunkter när det gäller vår ras.
De sista 20 åren har det skett en stor utveckling inom veterinärmedicinen, det har gett möjlighet att ställa fler diagnoser och att behandla mycket fler djur. Så de sjuka djuren lever längre och blir därför fler.

Med goda behandlingsmetoder är kanske sund hundavel inte så viktig längre, flertal genetiska defekter går att åtgärda med varierande resultat.
Vårt MÅL ska vara att avla funktionellt friska hundar med rastypisk konstruktion och mentalitet.
Hundar som kan leva ett långt och lyckligt liv till glädje för sig själv, sin ägare och samfundet.

Resultatet blir mindre arbete för veterinärerna, mindre utbetalningar för försäkringsbolagen vilket kan leda till lägre premier och mer pengar till forskning, fler sunda hundar. Sund hundavel handlar om att se helheten och inte bara detaljer. Vi kan inte bara titta på de parametrar som i dagsläget styr mycket av vår avel, ex vis HD status, resultat från jaktprov etc.
Fri från HD, eller vunnit flertal prov är inte alltid detsamma som att hunden är frisk.

Vi måste se på hunden som en helhet, det hjälper inte att den är HD fri om den har dålig mentalitet,
det hjälper inte att den vunnit flera prov om den har kroniska hudproblem, dålig rygg, dåliga handleder eller knän etc.
Bara kliniskt friska djur ska användas i avel, det är mycket värre att ha en hund som har kroniska hudproblem än att ha en som har C på en höft. Därmed inte sagt att vi ska strunta i HD status men det är bara en parameter och det är den enda vi kan se på papper, vi måste se på andra saker hos avelsdjuren och det viktigaste är en funktionell anatomi, att den är kliniskt frisk och har bra mentalitet.

Mer än 400 ärftliga sjukdomar är känt hos hund, mer än 50% av dessa är ras-specifika. Arvsgången är känd för 55%.
Det finns många sjukdomar med mer eller mindre känd nedärvning. Hur vida de bör uteslutas ur avel är beroende hur allvarlig sjukdomen är,
hur utbredd den är i rasen och rasens övriga hälsa. Bara kliniskt friska individer ska användas i avel. Ju fler diagnoser vi får desto mer måsta vi ta hänsyn till.

Vi ska undvika matadoravel och inavel eller som en del vill kalla det linjeavel. I en liten ras är det viktigt med låg inavelsgrad,
en hunds gensammansättning är ett resultat av föräldrarnas gener. Varje individ är unik, vilket innebär att kullsyskon inte är genetiskt lika.
Om ett lågt antal individer används i avel reduceras den genetiska variationen vilket leder till inavelsdepression, det i sin tur leder till ökad förekomst av andra sjukdomar. I en del raser försöker man åtgärda det med att importera hundar. Men importerar vi nya eller är det samma sjukdomar? För att bevara och fortsättningsvis öka den genetiska mångfalden i rasen ska matadoravel och tät inavel undvikas.
En rasstandard kan( i teorin) förändras över en natt ……. Men att förändra rasen tar tid.

Sund hundavel handlar om sunt förnuft, genom kunskap, öppenhet och ärlighet kan vi lättare styra framtiden. Avelsrådet bör få ha en betydande plats inom aveln och om uppfödare och/eller hundägare rapporterar in andra problem med sina hundar än HD kan man lättare göra en utvärdering av avelsarbetet. Vi har faktiskt andra problem inom rasen även om det inte är ett stort problem.
Som exempel kan nämnas epilepsi, hudproblem, dålig päls, dålig exteriör med för rakt framställ och dåligt vinklade handleder samt dålig mentalitet.

Om vi i stället börjar PRATA MED VARANDRA och inte bara OM VARANDRA kan vi fortsätta avla fram en frisk glad och sund Pointer med de jaktliga egenskaper vi vill ha.

Den perfekta hunden finns inte men målet måsta vara att komma så nära den perfekta som möjligt. Det ska vara sunt att vara vacker.
Sund konstruktion är grunden för sund funktion.
// Avelsrådet genom Lena Gustafsson

AVELSREKOMMENDATIONER!

Det är uppfödare och hanhundsägares fulla ansvar att ta reda på vad som gäller för avel av hundar. Vi hänvisar till:

http://www.skk.se/uppfodning/regler-policys-och-lagar/skks-registreringsbestammelser/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar