tisdag 22 mars 2011

Championatbestämmelser 2011 - Danmark!

Dansk eksteriørchampionat - DKCH
Tildeles den hund, der mindst tre gange af mindst tre forskellige dommere på danske udstillinger,
anerkendt af DKK, har opnået certifikat. Det sidste certifikat skal for alle racers vedkommende være
opnået, efter at hunden er fyldt 24 måneder.
Hunde registreret i et FCI-anerkendt land kan endvidere blive dansk eksteriørchampion, hvis den
efter den 1. januar 2008 opnår 1 dansk certifikat (CAC) og har opnået nationalt eksteriørchampionat
i et FCI-medlemsland. Her gælder, at det danske certifikat ikke behøver at være opnået efter 24-
måneders alderen, hvis det udenlandske nationale championat, der udløser det danske championat,
er opnået efter at hunden er fyldt 24 måneder. Der kan først ansøges om dansk eksteriørchampionat,
efter at hunden er fyldt 24 måneder.
Hunde af racer, for hvilke der er prøvekrav, HD-krav eller andre krav for opnåelse af dansk eksteriørchampionat,
skal naturligvis i begge ovennævnte tilfælde opfylde de pågældende krav, før de kan
blive dansk eksteriørchampion. Hvilke racer og hvilke krav, det drejer sig om, fremgår af de gruppevise
afsnit om særlige krav til enkeltracer for at deltage i bestemte klasser, tildeles certifikat og
championat, som er anført senere i dette reglement.
Danskejede hunde skal opfylde de krav, der for racen er nævnt i disse regler. Udenlandsk ejede
hunde skal have bestået en prøve, der af specialklubben kan sidestilles med det danske prøvekrav
samt opfylde HD-krav eller andre krav, der ligeledes kan sidestilles med de danske krav, der eventuelt
er for den pågældende race. I de tilfælde, hvor en specialklub ikke ønsker at tage stilling til,
hvorvidt den udenlandske dokumentation, som udstilleren eller den udenlandske kennelklub har
fremsendt, kan sidestilles med det danske prøvekrav, godtages FCI’s anerkendte brugsprøvecertifikat
som dokumentation for bestået prøve for opnåelse af dansk eksteriørchampionat.
Når samtlige certifikater samt øvrige krav for opnåelse af Dansk eksteriørchampionat er opnået,
skal dette omgående meddeles DKK.

Bedst i Køn klasse (BIK)
Konkurrenceklasse (hanner og tæver hver for sig)
I denne klasse deltager de hunde, der har fået CK i championklasse, juniorklasse, mellemklasse,
åben klasse, brugshundeklasse og veteranklasse.
Dommeren placerer nr. 1, 2, 3 og 4.
Dommeren tildeler certifikat til den bedste hund, som ikke i forvejen er dansk eksteriørchampion
(også til hunde fra championklassen eller veteranklassen, som ikke i forvejen har opnået titlen
dansk eksteriørchampion). Certifikatet kan også tildeles hunde ud over de 4 placerede.
Der uddeles et reservecertifikat til den hund, som placeres efter certifikatvinderen. Reservecertifikatet
tæller som certifikat, hvis certifikatvinderen diskvalificeres.
For racer med alders-, sundheds-, jagt- eller brugsprøvekrav for opnåelse af certifikat gælder, at
certifikatet tildeles den bedst placerede hund, som opfylder det gældende krav for racen, uanset i
hvilken klasse hunden er anmeldt. (Se hvilke racer og hvilke krav, det drejer sig om, i afsnittene om
Klasseinddeling og bedømmelsesforløb 21
særlige krav til enkeltracer for at kunne deltage i bestemte klasser, tildeles certifikat og championat).
Hunde, som allerede har opnået de championatgivende certifikater, men ikke opfylder de øvrige
krav for opnåelse af dansk championat (fuldcertede hunde), kan ikke tildeles yderligere certifikater.
I sådanne tilfælde gives certifikatet videre til den højst placerede certifikatberettigede hund i konkurrencebedømmelsen.
Samme bestemmelse gælder for hunde, som har opnået det sidste certifikat
til dansk championat efter anmeldelsesfristens udløb.
Det er udstillerens pligt at gøre ringpersonalet opmærksom på, hvorvidt hans/hendes hund opfylder
udstillingsreglementets krav for tildeling af certifikat.
Bemærk: Hunde, der blot ikke har opnået minimumsalderen for sidste certifikat til DKCH betragtes
ikke som fuldcertede.

mer info finns på www.dansk-kennel-klub.dk

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar